Uchwała w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 2014 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski

Uchwała Zarządu Powiatu Stalowowolskiego Nr 20/120/2015 z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za rok 2014 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Powiat Stalowowolski