bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777028

wszczęte postępowanie o wydanie pozwolenia na piętrzenie wody na jazie na rzece Sanna oraz pobór wód do zbiornika w Zaklikowie

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, dnia 4 marca 2016 r.

ABS.6341.12.2016.EL/3

 

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 poz. 469 z późn. zm.) informuję, że w dniu 23 lutego 2016 roku na wniosek Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, działającego w imieniu własnym i Gminy Zaklików, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na :

1.      piętrzenie wody rzeki Sanna na jazie w km 31+489 w miejscowości Zaklików

2.      pobór wody piętrzonej na jazie na rzece Sanna dla potrzeb zasilania i utrzymania zbiornika rekreacyjno - hodowlanego w Zaklikowie.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli,
ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska