Ogłoszenie o konkursie


Ogłoszenie o konkursie na składanie ofert na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie (do pobrania):

Ogłoszenie


Specyfikacja konkursowa