Decyzja w sprawie ustalenia odszkodowania za działkę 2731_32 obr. 3 Centrum

Informacje w załączeniu.