Informacja o czynnościach ustalenia granic działek nr 3826, 3823/1, 3823/3, 3823/2 z działkami nr 3827, 3825/1, 3828, 3805, 3830, 3824, 3822 w obrębie 0007-Stany, jednostka ewidencyjna Bojanów

Informacja Starosty Stalowowowolskiego znajduje się w załączniku