Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Sukcesywna dostawa mat. biurowych,papier, toatet, eksploat

 

 

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papierniczych, toaletowych oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek i oryginalnych (równoważnych ) materiałów eksploatacyjnych do drukarek będących na wyposażeniu Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli

I  część      :  Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i papierniczych

II  część     :  Sukcesywna dostawa materiałów toaletowych

III część     :  Sukcesywna dostawa oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do

                      kserokopiarek i oryginalnych (równoważnych) materiałów eksploatacyjnych  do drukarek  


Dokumenty w załącznikach:

Ogłoszenie o przetargu 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
Wzór delegacji - plik do pobrania
Wzór wniosku o urlop - plik do pobrania
Załącznik A
Załącznik B
Załącznik C