Informacja o wyborze oferty modernizacja ewidencji gruntów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym IMP.272.XIII.2012 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizację ewidencji gruntów i budynków obrębów ewidencyjnych:Brandwica, Chłopska Wola, Kłyżów, Studzieniec - Gmina Pysznica, Powiat Stalowowolski".

Informacja o wyborze oferty