ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na utrzymanie czystości w budynkach Starostwa Powiatowego

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Utrzymanie czystości w budynkach Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15.
Ogłoszenie 
SIWZ


Wyjaśnienie nr 1 z dnia 07.06.2011r. 
Wyjaśnienie

Wyjasnienie nr 2 z dnia 08.06. 2011r.
Wyjaśnienie
Formularz oferty - Załącznik nr 1