Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych w ciągu drogi powiatowej nr 1024R ul. Popiełuszki i Czarnieckiego w Stalowej Woli
Zaproszenie do składania ofert

formularz oferty

wzór umowy

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3