Informacja o wyborze oferty - geodezja cz. III

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę wyposażenia na potrzeby Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli w tym : geodezyjnego urządzenia pomiarowego, kserokopiarek i sprzętu komputerowego - dotyczy części III- dostawa sprzętu komputerowego" - znak IMP -3431/14/2010
 
Informacja o wyborze

Druk ZP-12
Druk ZP-21