Skład osobowy Zarządu Powiatu  1. Wiesław Siembida - Starosta i zarazem Przewodniczący Zarządu
  2. Janusz Zarzeczny - Wicestarosta
  3. Jacek Koralewski - Członek Zarządu
  4. Danuta Podgórska - Członek Zarządu
  5. Marek Tyza - Członek Zarządu