Skład Zarządu Powiatu kadencja 2010-2014

Przewodniczący Zarzadu Powiatu - Starosta Robert Fila
Wicestarosta - Mariusz Sołtys

Członkowie:
Wojciech Korkowski
Waldemar Pawłowski
Andrzej Wilk