bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774200

Rb-50 za IV kwartał 2014r.

Rb-50 za IV kwartał 2014r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Rb-50D.pdf)Rb-50D[ ]249 kB
Pobierz plik (Rb-50W.pdf)Rb-50W[ ]458 kB

Rb-28S za IV kwartał 2014r.

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2014r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Rb-28S.pdf)Rb-28S[ ]1544 kB

Rb-27S za IV kwartał 2014r.

Rb-27S  Sprawozdznie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2014r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Rb-27S.pdf)Rb-27S[ ]875 kB

Rb-NDS za IV kwartał 2014r.

Rb-NDS Kwartalne sprawozdzanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2014r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Rb-NDS.pdf)Rb-NDS[ ]205 kB

Rb-27ZZ za IV kwartał 2014r.

Rb-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2014r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Rb-27ZZ.pdf)Rb-27ZZ[ ]303 kB

Rb-ZN za IV kwartał 2014r.

Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych  za IV kwartał 2014r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Rb-ZN.pdf)Rb-ZN[ ]293 kB

Rb-Z za IV kwartał 2014r.

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2014r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Rb-Z.pdf)Rb-Z[ ]85 kB

Rb-N za IV kwartał 2014r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2014r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Rb-N.pdf)Rb-N[ ]292 kB

Rb-50 za III kwartał 2014r.

Rb-50 za III kwartał 2014r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Rb 50.pdf)Rb 50.pdf[ ]639 kB

Rb-28S za III kwartał 2014r.

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2014r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Rb 28S.pdf)Rb 28S.pdf[ ]2022 kB