bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774200

Rb-28S za IV kwartał 2015r.

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2015r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Rb-28S 2015 rok.pdf)Rb-28S 2015 rok.pdf[ ]1462 kB

Rb-27S za IV kwartał 2015r.

Rb-27S  Sprawozdznie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2015r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Rb-27S 2015 rok.pdf)Rb-27S 2015 rok.pdf[ ]813 kB

Rb-NDS za IV kwartał 2015r.

Rb-NDS Kwartalne sprawozdzanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za IV kwartał 2015r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Rb-NDS 2015 rok.pdf)Rb-NDS 2015 rok.pdf[ ]202 kB

Rb-27ZZ za IV kwartał 2015r.

Rb-27ZZ Sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za IV kwartał 2015r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Rb-27ZZ 2015 rok.pdf)Rb-27ZZ 2015 rok.pdf[ ]306 kB

Rb-ZN za IV kwartał 2015r.

Rb-ZN Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych  za IV kwartał 2015r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Rb-ZN 2015 rok.pdf)Rb-ZN 2015 rok.pdf[ ]292 kB

Rb-Z za IV kwartał 2015r.

Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za IV kwartał 2015r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Rb-Z 2015 rok.pdf)Rb-Z 2015 rok.pdf[ ]85 kB

Rb-N za IV kwartał 2015r.

Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za IV kwartał 2015r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Rb-N 2015 rok.pdf)Rb-N 2015 rok.pdf[ ]292 kB

Rb-28S za III kwartał 2015r.

Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za III kwartał 2015r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Rb- 28S.pdf)Rb- 28S.pdf[ ]1489 kB