bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774453
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Zatwierdził Odsłony
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie złożonego wniosku o zmianę decyzji nr 121/2017 z dnia 13 marca 2017 r. Inwestor: Rakoczy Stal Sp. z o.o. 10 .10 .17 Hubert Karwan 79
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę w dniu 26.09.2017 r. przez Hutę Stalowa Wola S. A. 04 .10 .17 Aleksandra Stróż 95
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na zadanie inwestycyjne obejmujące: "Dobudowę hali magazynowej z zadaszeniami, budowę drogi dojazdowej, wagi dla samochodów ciężarowych, przebudow 29 .09 .17 Hubert Karwan 97
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji Nr 514/2017 z dnia 18.09.2017 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla BAGPAK Polska Sp. z o.o. 18 .09 .17 Aleksandra Stróż 89
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie: "Budowy nawierzchni i odwodnienia terenu przy garażach ... w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej". 12 .09 .17 Hubert Karwan 91
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji Nr 500/2017 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie w zakresie obejmującym: "Budowę małych obiektów hydr 12 .09 .17 Hubert Karwan 87
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa dwutorowej linii kablowej WN 110 kV wraz z linią telekomunikacyjną oraz budowa słupa elektroenergetyczn 07 .09 .17 Hubert Karwan 86
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Rozbudowa instalacji do produkcji opakowań metalowych i wieczek w zakładzie BAGPAK Polska Sp. z o.o. oraz bud 06 .09 .17 Hubert Karwan 84
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji Nr 477/2017 obejmującej: "Przebudowę i rozbudowę budynku stacji paliw oraz montaż podziemnego zbiornika na olej napędowy na terenie działki nr ew. 33/4 położonej ... w Stalowej Woli przy ul 30 .08 .17 Hubert Karwan 76
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa małych obiektów hydrotechnicznych: dwóch przepustów z piętrzeniem oraz trzech zastawek na rowach odwadni 24 .08 .17 Hubert Karwan 80
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym i infrastrukturą towarzyszącą" 23 .08 .17 Hubert Karwan 94
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji Nr 4/2017 dotyczącej: "Rozbudowy drogi gminnej ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli" 14 .08 .17 Hubert Karwan 98
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji Nr 3/2017 dotyczącej: "Rozbudowy drogi gminnej ul. Dmowskiego na odcinku od skrzyżowania ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Podleśną w Stalowej Woli" 27 .06 .17 Hubert Karwan 90
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji Nr 2/2017 dotyczącej: "Przebudowy ulicy Przestrzennej w Stalowej Woli" 16 .05 .17 Hubert Karwan 104
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę nr 221/2017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków gospodarczych na stację demontażu pojazdów ..." 27 .04 .17 Hubert Karwan 121
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji Nr 213/2017 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla Pani Małgorzty Pokwapisz 26 .04 .17 Hubert Karwan 105
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji Nr 175/2017 zatwierdzającej projekt budowlany na rozbudowę oczyszczalni ścieków dla Gminy Zaleszany 10 .04 .17 Hubert Karwan 103
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji Nr 151/2017 dotyczącej "Budowy elektrowni fotowoltaicznej przy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli ..." 29 .03 .17 Hubert Karwan 106
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków gospodarczych na stację demontażu pojazdów oraz budowa wiaty na dział 23 .03 .17 Hubert Karwan 99
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji Nr 121/2017 dotyczącej "Budowy budynku produkcyjnego z zapleczem biurowo-socjalnym z wewnętrznymi instalacjami wod-kan., grzewczo-wentylacyjną, elektryczną wraz z przyłączem wodnym i kanali 13 .03 .17 Hubert Karwan 103
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji Nr 26/2017 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowę dla Gminy Zaleszany 19 .01 .17 Hubert Karwan 106
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji Nr 1/2017 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla Nadleśnictwa Gościeradów 03 .01 .17 Hubert Karwan 124
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę "Plantacji żurawiny wielkoowocowej Wantuch w miejscowości Nowiny, gmina Radomyśl nad Sanem" 03 .01 .17 Hubert Karwan 117
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji obejmującej budowę dwóch wiat na traki na działce położonej w miejscowości Lipa 16 .11 .16 Hubert Karwan 108
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji dotyczacej budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej 04 .10 .16 Hubert Karwan 106
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji Nr 448/2016 dotyczącej zmiany ostatecznej decyzji Nr 59/2012 na rozbudowę hali magazynowej zlokalizowanej na działce nr ew. 102/140 położonej w obrębie 6 HSW Lasy Państwowe w Stalowej Woli 21 .09 .16 Hubert Karwan 97
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji dotyczacej budowy budynku elelktrocieplowni 21 .09 .16 Hubert Karwan 113
Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę Elektrowni wiatrowej T5 na działkach nr ew.: 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 242, 243, 2583 obręb Zdziechowice Pierwsze 04 .07 .16 Hubert Karwan 125
Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę Elektrowni wiatrowej T6 na działkach nr ew.: 255, 253, 254, 249, 246, 250, 2604, 2442, 1510 obręb Zdziechowice Pierwsze 27 .06 .16 Hubert Karwan 122
Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę Elektrowni wiatrowej T4 na działkach nr ew.: 218, 219, 220, 221, 222, 223 obręb Zdziechowice Pierwsze 27 .06 .16 Hubert Karwan 125
Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę Elektrowni wiatrowej T3 na działkach nr ew.: 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 159 obręb Zdziechowice Pierwsze 27 .06 .16 Hubert Karwan 117
Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę Elektrowni wiatrowej T2 na działkach nr ew.: 86, 87, 88, 90, 91, 92, 2580 obręb Zdziechowice Pierwsze 27 .06 .16 Hubert Karwan 104
Obwieszczenie w sprawie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę Elektrowni wiatrowej T1 na działkach nr ew.: 69, 72, 68, 66, 65, 73 obręb Zdziechowice Pierwsze 27 .06 .16 Hubert Karwan 114