bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774453
Pokaż # 
Tytuł Opublikowano Zatwierdził Odsłony
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskieogo z dnia 4 października 2018 roku o złożeniu wniosku o pozwoleniu na budowę (znak sprawy ABS-SW.6740.192.2018.LŻ) 05 .10 .18 Grzegorz Nawrocki 85
Obwieszczenie Starosty Stalowowoloskiego z dnia 1 paździenika 2018 o wydaniu decyzji Nr 594/2018 01 .10 .18 Grzegorz Nawrocki 84
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dniu 28 września 2018 roku o złożeniu wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (znak sprawy ABS-SW.6740.185.2018.LŻ) na zadanie inwestycyjne obejmujące: „Zamknięcie obiegu brudnego wody chłodzącej z instal 01 .10 .18 Grzegorz Nawrocki 68
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 24 sierpnia 2018 znak: ABS-SW.6740.162.2018.LŻ 24 .09 .18 Grzegorz Nawrocki 76
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie złożonego wniosku w dniu 11 września 2018 r. o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na zadanie inwestycyjne obejmujące: zainstalowanie strzępiarki wraz z infrastrukturą towarzyszacą oraz budowa budynku s 18 .09 .18 Hubert Karwan 70
Obwieszczenie o wydaniu decyzji 3/2018 14 .09 .18 Grzegorz Nawrocki 87
Obwieszczenie z dnia 24.07.2018 26 .07 .18 Grzegorz Nawrocki 76
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wydania decyzji Nr 397/2018 dotyczącej: "Budowy źródła ciepła o mocy 132MWt w Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Stalowa Wola (ETAP II) ..." 11 .07 .18 Hubert Karwan 81
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wydania decyzji nr 378/2018 dotyczącej: "Budowy ogólnodostępnej stacji paliw, budowy myjni samochodowej, dobudowy magazynu olejów ... w obrębie ewidencyjnym ... Stalowa Wola przy ul. 03 .07 .18 Hubert Karwan 71
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wydania decyzji Nr 357/2018 dotyczącej: "Rozbudowy istniejącej hali produkcyjnej - dobudowa komory śrutowniczej na terenie działki nr ew. 165/91, położonej w obrębie ... Stalowa W 25 .06 .18 Hubert Karwan 64
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie wydania decyzji Nr 356/2018 dotyczącej: "Budowy źródła ciepła o mocy 132MWt w Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Stalowa Wola ETAP I ..." 25 .06 .18 Hubert Karwan 65
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę nr 328/2018 na zadanie inwestycyjne pn.: "Zagospodarowanie starego koryta rzeki Łęg poprzez pogłębienie i poszerzenie na działkach nr ... , 15 .06 .18 Hubert Karwan 78
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie złożonego wniosku w dniu 22 maja 2018 r. o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na zadanie inwestycyjne obejmujące: "Budowę źródła ciepła o mocy 132 MWt w Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia St 06 .06 .18 Hubert Karwan 73
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie złożonego wniosku w dniu 25 maja 2018 r. o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na zadanie inwestycyjne obejmujące: "Budowę ogólnodostępnej stacji paliw, budowę myjni samochodowej, dobudowę magazynu ... 05 .06 .18 Hubert Karwan 67
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie złożonego wniosku w dniu 11 maja 2018 r. o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na zadanie inwestycyjne obejmujące: "Rozbudowę istniejącej hali produkcyjnej - dobudowa komory śrutowniczej na terenie dzia 30 .05 .18 Hubert Karwan 66
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie złożonego wniosku w dniu 27 kwietnia 2018 r. o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na zadanie inwestycyjne p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1019 R Zarzecze - Rzeczyca Długa 15 .05 .18 Hubert Karwan 56
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie złożonego wniosku w dniu 23 kwietnia 2018 r. o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na zadanie inwestycyjne obejmujące: "Budowę źródla ciepła o mocy 132 MWt w Tauron Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrowni 10 .05 .18 Hubert Karwan 74
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji Nr 155/2018 dotyczącej: Rozbudowy Centrum Handlowego w Stalowej Woli o obiekt handlowo-usługowy "DECATHLON" przy ul. Podskarpowej 27 .03 .18 Hubert Karwan 114
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 09.03.2018 09 .03 .18 Grzegorz Nawrocki 111
Obwieszczenie w sprawie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę nr 33/2018 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla: Pana Stanisława Bednarz zam. Kamień 199, 36-053 Kamień 26 .01 .18 Elżbieta Lis 111
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO że w dniu 10 stycznia 2018 roku została wydana decyzja nr 21/2018 zmieniająca pozwolenie Nr 84/2017 z dnia 24.02.2017r na budowę „Plantacji żurawiny wielkoowocowej Wantuch w miejscowości Nowiny, gmina Radomyśl na 16 .01 .18 Elżbieta Lis 114
OBWIESZCZENIE STAROSTY STALOWOWOLSKIEGO w sprawie wydania decyzji nr 14/2018 z dnia 08.01.2018r. dla ORIGINAL FOOD Sp. z o.o. z siedzibą Nowiny 56, 37-455 Radomyśl nad Sanem na budowę ,,Budynku przechowali owoców, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techn 16 .01 .18 Elżbieta Lis 99
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie złożonego wniosku w dniu 21 grudnia 2017 r. o wydanie pozwolenia na budowę w zakresie: "Budowy instalacji płukania i przeróbki szlamów z czyszczenia kanalizacji w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej 29 .12 .17 Hubert Karwan 109
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie złożonego wniosku w dniu 8.12.2017 r. o wydanie pozwolenia na budowę: "Zasieku magazynowego na trociny i zrębki na terenie działki nr ew. 102/661, położonej w obrębie ewidencyjnym ... w Stalowej Woli". Inw 19 .12 .17 Hubert Karwan 116
Wniosek w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę „Budynku przechowalni owoców wraz z towarzyszącą infrastrukturą” na terenie działek nr ew. 861/33 i 861/34 położonych w obrębie ewidencyjnym 181804_2.0005 Nowiny, gmina Radomyśl nad Sanem” Inwest 12 .12 .17 Elżbieta Lis 112
Obwieszczenie w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę Nr 84/2017 z dnia 24.02.2017r w zakresie przebudowy i rozbudowy plantacji żurawiny wielkoowocowej ,,Wantuch” Inwestor: „ Fieldstone Investments II Sp. z o.o. , u 12 .12 .17 Elżbieta Lis 97
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę (znak sprawy ABS-B.6740.83.2017.AS), na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym i infrastrukturą towarzyszącą w mie 12 .12 .17 Elżbieta Lis 115
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wydania decyzji Nr 5/2017 dotyczącej: "Budowy drogi gminnej publicznej "Jeżowe Podgórze" w miejscowości Jeżowe gmina Jeżowe w km 0+000 do km 1+713" 27 .11 .17 Hubert Karwan 107
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji Nr 583/2017 z dnia 18.10.2017 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla Pana Stanisława Bednarza zam. Kamień 199 20 .10 .17 Hubert Karwan 98
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji Nr 586/2017 z dnia 19 października 2017 r. dotyczącej: "Rozbudowy hali produkcyjnej ..." dla Huty Stalowa Wola S.A. 20 .10 .17 Hubert Karwan 90
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie złożonego wniosku o zmianę decyzji nr 121/2017 z dnia 13 marca 2017 r. Inwestor: Rakoczy Stal Sp. z o.o. 10 .10 .17 Hubert Karwan 79
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie złożonego wniosku o pozwolenie na budowę w dniu 26.09.2017 r. przez Hutę Stalowa Wola S. A. 04 .10 .17 Aleksandra Stróż 95
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na zadanie inwestycyjne obejmujące: "Dobudowę hali magazynowej z zadaszeniami, budowę drogi dojazdowej, wagi dla samochodów ciężarowych, przebudow 29 .09 .17 Hubert Karwan 97
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji Nr 514/2017 z dnia 18.09.2017 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla BAGPAK Polska Sp. z o.o. 18 .09 .17 Aleksandra Stróż 89
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wszczęcia postępowania o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie: "Budowy nawierzchni i odwodnienia terenu przy garażach ... w Stalowej Woli przy ul. Hutniczej". 12 .09 .17 Hubert Karwan 91
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji Nr 500/2017 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie w zakresie obejmującym: "Budowę małych obiektów hydr 12 .09 .17 Hubert Karwan 87
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Budowa dwutorowej linii kablowej WN 110 kV wraz z linią telekomunikacyjną oraz budowa słupa elektroenergetyczn 07 .09 .17 Hubert Karwan 86
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na zadanie inwestycyjne pod nazwą: "Rozbudowa instalacji do produkcji opakowań metalowych i wieczek w zakładzie BAGPAK Polska Sp. z o.o. oraz bud 06 .09 .17 Hubert Karwan 84
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji Nr 477/2017 obejmującej: "Przebudowę i rozbudowę budynku stacji paliw oraz montaż podziemnego zbiornika na olej napędowy na terenie działki nr ew. 33/4 położonej ... w Stalowej Woli przy ul 30 .08 .17 Hubert Karwan 76
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa małych obiektów hydrotechnicznych: dwóch przepustów z piętrzeniem oraz trzech zastawek na rowach odwadni 24 .08 .17 Hubert Karwan 80
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Budowa stacji paliw wraz z budynkiem usługowym i infrastrukturą towarzyszącą" 23 .08 .17 Hubert Karwan 94
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji Nr 4/2017 dotyczącej: "Rozbudowy drogi gminnej ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli" 14 .08 .17 Hubert Karwan 98
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji Nr 3/2017 dotyczącej: "Rozbudowy drogi gminnej ul. Dmowskiego na odcinku od skrzyżowania ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Podleśną w Stalowej Woli" 27 .06 .17 Hubert Karwan 90
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji Nr 2/2017 dotyczącej: "Przebudowy ulicy Przestrzennej w Stalowej Woli" 16 .05 .17 Hubert Karwan 104
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę nr 221/2017 na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków gospodarczych na stację demontażu pojazdów ..." 27 .04 .17 Hubert Karwan 121
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji Nr 213/2017 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla Pani Małgorzty Pokwapisz 26 .04 .17 Hubert Karwan 105
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji Nr 175/2017 zatwierdzającej projekt budowlany na rozbudowę oczyszczalni ścieków dla Gminy Zaleszany 10 .04 .17 Hubert Karwan 103
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji Nr 151/2017 dotyczącej "Budowy elektrowni fotowoltaicznej przy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Stalowej Woli ..." 29 .03 .17 Hubert Karwan 106
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie złożonego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Zmiana sposobu użytkowania dwóch budynków gospodarczych na stację demontażu pojazdów oraz budowa wiaty na dział 23 .03 .17 Hubert Karwan 99
Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego w sprawie wydania decyzji Nr 121/2017 dotyczącej "Budowy budynku produkcyjnego z zapleczem biurowo-socjalnym z wewnętrznymi instalacjami wod-kan., grzewczo-wentylacyjną, elektryczną wraz z przyłączem wodnym i kanali 13 .03 .17 Hubert Karwan 103