bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777058

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowanym światłowodowym rurociągiem kablowym rzeki Strachodzka w km 12+335 w miejscowości Radomyśl, przewiertem sterowanym pod dnem rzeki z wniosku W

 

 

 

STAROSTA STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, dnia 12 maja 2015 r.

ABS.6341.17.2015.III

            

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Pana Macieja Nowaka reprezentującego Województwo Podkarpackie (pełnomocnictwo z dnia 15.05.2014 r.) złożony w dniu 07.05.2015 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowanym światłowodowym rurociągiem kablowym rzeki Strachodzka w km 12+335 w miejscowości Radomyśl, przewiertem sterowanym pod dnem rzeki.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

Na oryginale podpis Justyny Koper Kędry Inspektora w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska