bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777038

Wszczęte postępowanie w sprawie udzielenia pozolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu oraz wprowadzanie wód opadowych do ziemi w Turbi (działka nr 1855)

 

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

 

 

Stalowa Wola, 3 listopada 2015 r.

ABS.6341.15.2015.EL/3

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, 27 października 2015 r. na wniosek Wójta Gminy Zaleszany zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na :

  • wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu w m. Turbia, pochodzących z projektowanego parkingu o powierzchni 0,8 ha,

  • wykonanie wylotu na działce nr 1855 w m. Turbia.

            

    W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

     

    Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanym i Środowiska