bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774610

informacja z otwarcia ofert - usługi cateringowe

 

DPS.DEF.2631.02.2017                                                                                     Stalowa Wola, dn 01.12.2017r.

                                                  INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający:  Dom Pomocy Spolecznej im.J.Gawła w Stalowej Woli

Nazwa zadania: Świadczenie usług cateringowych i dystrybucji posiłków w Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

Podstawa prawna: art. 86 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień  Publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami)

  1. Cena jednostkowa jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania podana bezpośrednio przed otwarciem ofert wynosi : 16 zł brutto
  2. Termin składania ofert upłynął dnia 30.11.2017r. o godz. 10:00. W tym terminie wpłynęły oferty:

lp

Nazwa firmy

adres

Cena jednostkowa brutto

Koszt jednostkowy netto wsadu do kotła

1

„PRZYTULNA” s.c.

Sebastian Kłapyta, Elżbieta Kłapyta

Ul. Spółdzielcza 6

37-415 Zaleszany

15,60

12,00

2

FUNDACJA UNIWERSYTECKA w Stalowej Woli

Ul. Ofiar Katynia 8

37-450 Stalowa Wola

16,49

10,64

  1. Warunki płatności : nie dotyczy
  2. Termin realizacji zadania : nie dotyczy

Dyrektor

Jan Gorczyca