bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774608

informacja o wyborze ofert na usługi cateringowe dla DPS

DEF.2631.02.2017                                                                                                          Stalowa Wola, 14.12.2017r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn:

świadczenie usług cateringowych i dystrybucji posiłków

w Domu Pomocy Społecznej im. J.Gawła w Stalowej Woli”

Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015r. poz.2164 ze zm.) Dom Pomocy Społecznej im. J.Gawła w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: świadczenie usług cateringowych i dystrybucji posiłków w Domu Pomocy Społecznej im. J.Gawła w Stalowej Woli

 komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 2 oferty:

oferent

Cena jednostkowa usługi (netto)

Cena jednostkowa wsadu do kotła (netto)

Ilość uzyskanych punktów

PRZYTULNA s.c.

Ul. Spółdzielcza 6

37-415 Zaleszany

14,44

12,00

100

FUNDACJA UNIWERSYTECKA w Stalowej Woli

Ul. Ofiar Katynia 8

37-450 Stalowa Wola

15,27

12

93,1

Komisja na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonała oceny złożonych ofert zgodnie z zapisami  w SIWZ.

Żaden oferent nie podlegał wykluczeniu i żadna oferta nie została odrzucona.

Do realizacji zadania wybrano  firmę :

PRZYTULNA s.c.

Ul. Spółdzielcza 6

37-415 Zaleszany

Której oferta uzyskała najlepszy bilans punktowy.

Oferowana cena jednostkowa usługi brutto:  15,60 zł/osobodzień (piętnaście złotych i 60/100)

Dyrektor

Jan Gorczyca