bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774606

przetarg nieograniczony na usługi cateringowe dla DPS Stalowa Wola

DEF.2631.01.2018                                                  Stalowa Wola 22.11.2018r.

OGŁOSZENIE

O przetargu nieograniczonym na usługi społeczne: „ świadczenie usług cateringowych i dystrybucji posiłków

w Domu Pomocy Społecznej im. J.Gawła w Stalowej Woli”

Zamawiajacy:

Dom Pomocy Społecznej im. J.Gawła

Ul. Dmowskiego 2a

37-450 Stalowa Wola

tel. 0- 15 844-20-39

fax 0-15   844-20-04

e-mail : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

I. Tryb zamówienia

Przetarg nieograniczony na usługi społeczne w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018.poz.2477)

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

II. Sposób i miejsce uzyskania SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej: http://www.dps.stalowawola.pl.

III. Przedmiot zamówienia.

CPV:55322000-3

CPV:55521200-0

CPV:55321000-6

Przedmiotem zamówienia jest gotowanie, przygotowywanie, dowóz i dystrybucja posiłków w ilości 93 całodobowych porcji dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Stalowej Woli.

 

IV Termin wykonania zamówienia:

24 miesiące od dnia początkującego obowiązywanie umowy tj. od 01.01.2019 r.

do 31.12.2020 r.

V.Informacje na temat wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Oferentów wadium .

VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

Kryteriami wyboru oferty będą:

1)      cena jednostkowa usługi ( jednostkowa dobowa stawka żywieniowa)                   75 %

2)      jednostkowy koszt „wsadu do kotła” (dla jednej dobowej stawki żywieniowej)  25 %

VII. Zamawiający nie wykorzysta aukcji elektronicznej.

VIII. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego Dom Pomocy Społecznej im.J.Gawła ul.Dmowskiego 2a,   37-450 Stalowa Wola, pokój 224 –Sekretariat do dnia 04.12.2018 r. do godz. 10 00

 

IX. Termin związania ofertą.

30 dni od daty terminu składania ofert.

XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi 04.12.2018 r. o godz 10 15 w siedzibie zamawiającego w pomieszczeniu biblioteki.

IX. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami.

Teresa Czuba tel. (15) 844-23-15   lub       660 06 40 60       w godz. 730 - 1430  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.