bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774509

Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na terenie Powiatu Stalowowolskiego                                                      WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW
                                                 NA TERENIE POWIATU STALOWOWOLSKIEGO
                      
 
 

Lp.

Numer stacji

Nazwa stacji i właściciela
- kategorie badanych pojazdów

Adres

1.

RST/001

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A.

ul. Ofiar Katynia 30,

37 – 450 Stalowa Wola

2.

 

RST/020

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, SAN – BUD P.P.U. Ryszard  Szwedo

ul. Przemysłowa 4,

37 – 450 Stalowa Wola

3.

 

RST/017

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, SAMKO Ł.Koczwara,A. Koczwara sp.j.

ul. Niezłomnych 29,

37 – 450 Stalowa Wola

4.

RST/025

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

AUTO-PAT Krzysztof Paterek

ul. Sandomierska 10,

37-464 Agatówka

5.

RST/026

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Firma Handlowa

MOTO-TECH Krzysztof Ćwiek

ul. COP 3

37-450 Stalowa Wola

6.

RST/003/P

Stacja Kontroli Pojazdów, Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „POLSERWIS” sp. z o.o. –  Zakres badań pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt. 1 lit. a oraz b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym.

ul. Ofiar Katynia 32,

37 – 450 Stalowa Wola

7.

RST/004/P

Stacja Kontroli Pojazdów, Automobilklub Stalowa Wola – Zakres badań pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt. 1 lit. a oraz b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym.

ul. Ofiar Katynia 28a,

37 – 450 Stalowa Wola

 8.

RST/008/P

Stacja Kontroli Pojazdów, PHU Edward Buława –  Zakres badań pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt. 1 lit. a oraz b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym.

 

Agatówka, ul. Dębowa 2

37 – 464 Stalowa Wola

9.

 

RST/010/P

Stacja Kontroli Pojazdów, inż. Janusz Toczyski Zakład Mechaniki Pojazdowej –  Zakres badań pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt. 1 lit. a, b oraz c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym.

ul. Lubelska 53,

37 – 470 Zaklików

 10.

RST/014/P

Stacja Kontroli Pojazdów, DIAGNOSTYKA  Zbigniew Mołoń –  Zakres badań pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt. 1 lit. a oraz b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym.

ul. Spacerowa 2,

37 – 450 Stalowa Wola

 11.

RST/018/P

Emil Bieleń Stacja Kontroli Pojazdów -  Zakres badań pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt. 1 lit. a oraz b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym.

ul. Strażacka 3,

37 – 433 Bojanów

12.

RST/019/P

 

Auto – Craft Helena i Zbigniew Wowk Spółka Jawna -  Zakres badań pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt. 1 lit. a oraz b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym.

ul. Mireckiego 17,

37 – 450 Stalowa Wola

 13.

 RST/022/P

Elektro - Mechanika Samochodowa - Piotr Łupikasz -  Zakres badań pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt. 1 lit. a oraz b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym.

ul. Janowska 94

37-470 Zaklików

14.

RST/023/P

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. - Zakres badań pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt. 1 lit. a, b oraz c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym.

ul. Komunalna 3

37-450 Stalowa Wola

15.

RST/024/P

Pawlik Dariusz Serwis Samochodowy 

BOSCH SERVICE PAWLIK - Zakres badań pojazdów, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt. 1 lit. a oraz b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym.

ul. KEN 20,

37 – 450 Stalowa Wola.

 

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 447).

Symbole rodzajów pojazdów:

A – motocykle i motorowery,
B – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyłączeniem motocykli i motorowerów
C - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 16 t.
CC - pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t,
D – autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t.
T – ciągniki rolnicze,
E – przyczepy przeznaczone do łączenia z pojazdami silnikowymi, do których badania jest upoważniona stacja kontroli pojazdów.

Symbole rodzajów badań:

a - autobusy, których dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h,
c – pojazdy przystosowane do zasilania gazem,
d – pojazdy zarejestrowane po raz pierwszy za granicą lub pojazdy nowego typu wyprodukowane lub importowane w ilości jednej sztuki rocznie,
e – pojazdy skierowane na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę, dla których wymagane jest specjalistyczne badanie, oraz pojazdy, w których dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
f – pojazdy marki „SAM”, co do zgodności z warunkami technicznymi
h – umieszczanie nadanych cech identyfikacyjnych pojazdu.

 

Badanie techniczne jest przeprowadzane na koszt właściciela lub posiadacza pojazdu, w:

 • okręgowej stacji kontroli pojazdów w zakresie:
  1. okresowego badania technicznego wszystkich pojazdów,
  2. dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a.
 • podstawowej stacji kontroli pojazdów w zakresie:
  1. okresowego badania technicznego pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z zastrzeżeniem lit. b,
  2. badań technicznych przyczep przeznaczonych do łączenia z pojazdami określonymi w lit. a, o ile stacja spełnia wymagania, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 84a ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie długości stanowiska kontrolnego;
  3. dodatkowych badań technicznych w odniesieniu do pojazdów, o których mowa w lit. a, z zastrzeżeniem, że badanie techniczne w zakresie badań co do zgodności z warunkami technicznymi autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h, pojazdu przeznaczonego do przewozu towarów niebezpiecznych, pojazdu zabytkowego, pojazdu marki „SAM”, pojazdu, w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym oraz pojazdu, dla którego określono wymagania techniczne w przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a także dla którego określono dodatkowe wymagania w międzynarodowych porozumieniach dotyczących międzynarodowego transportu drogowego jest przeprowadzane wyłącznie w okręgowej stacji kontroli pojazdów.