bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1773846

Komunikat o zwołaniu XXXV Sesji Rady Powiatu Stalowowolskiego na dzień 24 stycznia 2018 roku.

 

Informuję, że na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868) zwołuję XXXV Sesję Rady Powiatu Stalowowolskiego na dzień  24  stycznia 2018r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej 15 (sala 113).

Rozpoczęcie obrad o godz. 15:00

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu.
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 roku.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2017 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Stalowowolskiego w 2017 roku.(KZDR,KROL,KEDU,KBUD)
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego zmieniającej Uchwałę
  Nr XXXIII/228/09 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 26 marcar. w sprawie ustalenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz
  wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Powiatowego Urzędu PracyStalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położoną w Stalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 8.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej im. Józefa Gawła w Stalowej Woli z tytułu trwałego zarządu nieruchomością położonąStalowej Woli przy ul. R. Dmowskiego 2a.
 11. Interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie obrad Sesji.

Ryszard Andres

Przewodniczący Rady Powiatu Stalowowolskiego

Podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym