bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774300

Uzgadnianie dokumentacji projektowej w zakresie lokalizacji

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola

UZGADNIANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE LOKALIZACJI

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 725)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 2 kwietnia 2001 r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 393)

Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

·           Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

·           3 egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu wykonanego na aktualnej mapie sytuacyjno – wysokościowej (do celów projektowych)

Załączniki:

  • Kopia wyrysu wypisu z MPZP lub decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzja o warunkach zabudowy
  • Warunki techniczne podłączenia obiektu do istniejących sieci
  • Orientacja położenia
  • Inne (np. uzgodnienia branżowe, uzyskane postanowienia od zarządów dróg, pozwolenia wodno – prawne itp.)

Opłata:

Opłatę za uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu należy wnieść przed naradą koordynacyjną. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie na podstawie załącznika do ustawy z dnia 5 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2019 r. , poz. 725).

Miejsce złożenia dokumentów:

 Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli,
 ul.  Podleśna 15, 37-450 Stalowa Wola

Sposób i termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż do 30 dni od daty złożenia wniosku z kompletem załączników

Uwagi:

W celu uzyskania dodatkowych informacji należy dzwonić pod
nr telefonu: (15) 643-36-15 lub (15) 643-36-17

Formularze do pobrania:

Wniosek o uzgodnienie projektu