bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774378

Nadzór nad stowarzyszeniami

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli,

ul. Podleśna 15, 37 - 450 Stalowa Wola

NADZÓR NAD STOWARZYSZENIAMI

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz. U. z 2001 roku Nr 79, poz. 855 z późn .zm. ) Prawo o stowarzyszeniach.

Opis sprawy/ zadania:

  • Starosta Stalowowolski nadzoruje działalność stowarzyszeń mających swoją siedzibę na terenie powiatu stalowowolskiego.

  • Starosta Stalowowolski jako nadzorujący ma prawo wglądu w rejestr uchwał walnego zebrania członków oraz uzyskiwanie od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień.

  • W razie stwierdzenia, że działalność stowarzyszenia jest niezgodna z prawem lub narusza postanowienia statutu, Starosta Stalowowolski w zależności od rodzaju i stopnia stwierdzonych nieprawidłowości, może wystąpić o ich usunięcie w określonym terminie, udzielić ostrzeżenia władzom stowarzyszenia lub wystąpić o nałożenie grzywny.

Wymagane dokumenty:

Odpis wniosku o rejestrację wraz z załącznikami przesłany przez Sąd Rejonowy – Sąd Gospodarczy WYDZIAŁ XII Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie.

Termin załatwienia sprawy:

Opinia wydawana jest w ciągu 14 dni. po otrzymaniu odpisu wniosku o rejestrację wraz z załącznikami.

Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15

Wydział Organizacji i Zarządzania Kryzysowego - II piętro, pokój 203, nr telefonu (15) 643-37-45

Imię i nazwisko osoby załatwiającej sprawę: podinspektor Krystyna Zięba