bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777071

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowanym światłowodowym rurociągiem kablowym rzeki Jodłówka w km 0+950, lewego wału przeciwpowodziowego w km 0+626 oraz prawego wału przeciwpowodziow

 

STAROSTA STALOWOWOLSKI

 

Stalowa Wola, dnia 20 marca 2015 r.

ABS.6341.1.2015.III

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że na wniosek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego działającego przez pełnomocnika Pana Mirosława Kubiaka (pełnomocnictwo z dnia 06.05.2014 r.) złożony w dniu 09.02.2015 r. uzupełniony 12.03.2015 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowanym światłowodowym rurociągiem kablowym rzeki Jodłówka w km 0+950, lewego wału przeciwpowodziowego w km 0+626 oraz prawego wału przeciwpowodziowego w km 0+652 w miejscowości Żabno, przewiertem sterowanym pod dnem rzeki.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanego i Środowiska