bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777071

na wniosek Pana Kazimierza Rostek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie wodociągiem rzeki Pyszanka w km 1+578

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, dnia 20 marca 20154 r.

ABS.6341.7.2015.III

 

        

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że w dniu 11 marca 2015 r. na wniosek Pana Kazimierza Rostek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie wodociągiem rzeki Pyszanka w km 1+578 (działka nr 24/1) do działki nr 28 w miejscowości Pysznica, przewiertem sterowanym pod dnem rzeki.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanego i Środowiska