bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777069

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę stawu do amatorskiej hodowli ryb na działkach nr 3122/1, 3122/2, 3121 w Przyszowie, gmina Bojanów

 

Starosta Stalowowolski

Stalowa Wola, dnia 30 marca 2015 r.

ABS.6341.9.2015.III

 

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), informuję, że w dniu 19 marca 2015 r. na wniosek Marii Wolak i Czesława Wolak zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę stawu do amatorskiej hodowli ryb na działkach nr 3122/1, 3122/2, 3121
w Przyszowie, gmina Bojanów.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlany i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

Ewentualne uwagi w sprawie wszczętego postępowania można wnosić do Starosty Stalowowolskiego.

Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanego i Środowiska