bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777067

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu do amatorskiej hodowli ryb na działce nr 2812/2 w Przyszowie wraz z pomostem drewnianym, gmina Bojanów

STAROSTA STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, dnia 30 marca 2015 r.

ABS.6341.10.2015.III

 

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z późn. zm.), informuję, że w dniu 20 marca 2015 r. na wniosek Władysława Lebiody zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu do amatorskiej hodowli ryb na działce nr 2812/2 w Przyszowie wraz z pomostem drewnianym, gmina Bojanów.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlany i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

Ewentualne uwagi w sprawie wszczętego postępowania można wnosić do Starosty Stalowowolskiego.

Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanego i Środowiska