bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777064

na wniosek firmy ERKADO Zbigniew Kozłowski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem tunelu filtracyjnego oczyszczonych ścieków bytowych powstających w Zakładzie ERK

STAROSTA STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, dnia 31 marca 2015 r.

ABS.6341.11.2015.III

 

 

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
(Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że w dniu 25 marca 2015 r. na wniosek firmy ERKADO Zbigniew Kozłowski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem tunelu filtracyjnego oczyszczonych ścieków bytowych powstających w Zakładzie ERKADO, zlokalizowanego na działce nr 1252 w Chwałowicach.

 

Mając powyższe na uwadze informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pok. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku. Ewentualne uwagi w sprawie wszczętego postępowania można wnosić do Starosty Stalowowolskiego.

 

Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanego i Środowiska