bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777064

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie kładką rowerową rzeki Jodłówka i wałów rzeki oraz wykonanie rowów

STAROSTA STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, dnia 17 kwietnia 2015 r.

ABS.6341.13.2015.III

 

    

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.) informuję, że w dniu 13 kwietnia 2015 r. na wniosek Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie reprezentowanego przez Pana Marcina Piekiełek (pełnomocnictwo z dnia 26.09.2014 r. znak PZDW-WOK/0114-292/14), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie kładką rowerową:

  1. rzeki Jodłówka w km 1+039,9,

  2. prawego wału rzeki Jodłówka w km 0+642,

  3. lewego wału rzeki Jodłówka w km 0+614

    oraz na wykonanie urządzeń wodnych – rowów zlokalizowanych wzdłuż kładki w miejscowości Żabno, gmina Radomyśl.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanego i Środowiska