bip logo

 

Logowanie



Odsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777058

na wniosek Firmy ENESTA Sp. z o. o. w Stalowej Woli, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

 

 

Stalowa Wola, dnia 2 czerwca 2015 r.

ABS.6341.19.2015.III

 

I N F O R M A C J A

         Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r., poz. 469) informuję, że w dniu 27 maja 2015 r. na wniosek Firmy ENESTA Sp. z o. o. w Stalowej Woli, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi za pośrednictwem skrzynek rozsączających, ścieków opadowych i roztopowych pochodzących z dachu budynku rozdzielni i nastawni stacji RPZ-O. Wprowadzanie ścieków pochodzących z dachów budynków (powierzchnia zlewni 495 m2) odbywać się będzie na terenie działki nr 102/65 w Stalowej Woli.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pok. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

Ewentualne uwagi w sprawie wszczętego postępowania można wnosić do Starosty Stalowowolskiego.

 

Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanego i Środowiska