bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777058

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowaną telekomunikacyjną linią kablową rzeki Bukowa w km 3+624 w miejscowości Jastkowice

 

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

 

Stalowa Wola, dnia 9 czerwca 2015 r.

ABS.6341.21.2015.III

 

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że na wniosek Województwa Podkarpackiego działającego przez pełnomocnika Pana Macieja Nowaka (pełnomocnictwo z dnia 15.05.2014 r.) złożony w dniu 05.06.2015r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie projektowaną telekomunikacyjną linią kablową rzeki Bukowa w km 3+624 w miejscowości Jastkowice, przewiertem sterowanym pod dnem rzeki.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanego i Środowiska