bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777058

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

 STAROSTA  STALOWOWOLSKI                                                               Stalowa Wola, dnia 31 lipca 2015 r.

ABS.6341.29.2015.III

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.) informuję, że w dniu 22 lipca 2015 r. na wniosek P.H.U. LOKOMOTIV Bronisław Plata, 33-386 Podegrodzie 383, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością HSW – Wodociągi Sp. z o. o.
w Stalowej Woli.

Równocześnie zostaje wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Stalowowolskiego z dnia 25.07.2011 r. znak ABS.6351.17.2011.III.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli,
ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

 

Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanego i Środowiska