bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777058

wszczęte postępowanie na wniosek Burmistrza Miasta Zaklikowa w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie scieków z oczyszczalni w Lipie i Zaklikowie

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

 

 

Stalowa Wola, dnia 9 czerwca 2015 r.

ABS.6341.20.2015.III

 

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że w dniu 28 maja 2015 roku na wniosek Burmistrza Miasta Zaklikowa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

  • wprowadzanie do rowu melioracyjnego „B” oczyszczonych ścieków komunalnych z Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Lipie,

  • wprowadzanie do rzeki Sanny w km 28+500 brzegu prawego oczyszczonych ścieków komunalnych z Biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Zaklikowie.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanego i Środowiska