bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777051

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu w miejscowości Pysznica na działce nr 2666

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, dnia 4 sierpnia 2015 r.

ABS.6341.31.2015.III

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r., poz. 469), informuję, że w dniu 27 lipca 2015 r. na wniosek Bożeny i Januszka Molawka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę stawu w miejscowości Pysznica na działce nr 2666 o parametrach :

  • powierzchnia lustra wody 200,00 m2 i pojemność 282,60 m3

  • NPP 157,77 m npm,

  • rzędna dna 156,02 m npm,

  • powierzchnia lustra wody 186,70 m2

  • nachylenie skarp 1:2 przy średniej głębokości 1,95m.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlany i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

Ewentualne uwagi w sprawie wszczętego postępowania można wnosić do Starosty Stalowowolskiego.

Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanego i Środowiska