bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777051

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu osiedla Hutnik wylotami W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9 do potoku Jelonek

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, 31 lipca 2015 r.

ABS.6341.30.2015.III

 

          

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że w dniu 24 lipca 2015 r. na wniosek Gminy Stalowa Wola zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu osiedla Hutnik wylotami W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, W9 do potoku Jelonek (działka nr 21 w Stalowej Woli) o najwyższych dopuszczalnych wartościach zawiesina ogólna 100 mg/l, substancje ropopochodne 15 mg/l.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanego i Środowiska