bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777048

wszczęcie postępowania na przekroczenie wału przeciwpowodziowego rzeki San linią napowietrzną 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów –Abramowice w miejscowości Brandwica, gm. Pysznica w przęśle 15A-16 (działka nr ew. 1090)

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

 

Stalowa Wola, 25 sierpnia 2015 r.

ABS.6341.38.2015.III

I N F O R M A C J A

 

 

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że w dniu 3 sierpnia 2015 r. na wniosek Pana Stanisława Rycko pełnomocnika Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna z siedzibą w miejscowości Konstancin – Jeziorna (pełnomocnictwo – Akt Notarialny Repertorium A numer 8884/2011), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na :

przekroczenie wału przeciwpowodziowego rzeki San linią napowietrzną 220 kV Stalowa Wola – punkt nacięcia linii Chmielów –Abramowice w miejscowości Brandwica, gm. Pysznica w przęśle 15A-16 (działka nr ew. 1090).

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanego i Środowiska