bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777049

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód poprzez studnię chłonną oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych pochodzących z terenu parkingu przy ulicy Ofiar Katynia w Stalowej Woli

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, 27 sierpnia 2015 r.

ABS.6341.37.2015.III

            

 

          

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) informuję, że w dniu 17 sierpnia 2015 r. na wniosek Gminy Stalowa Wola zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód poprzez studnię chłonną oczyszczonych ścieków opadowych i roztopowych pochodzących z terenu parkingu przy ulicy Ofiar Katynia w Stalowej Woli o najwyższych dopuszczalnych wartościach - zawiesina ogólna 100 mg/l, substancje ropopochodne 15 mg/l.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanego i Środowiska