bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777046

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zabudowy rowu pod projektowaną drogą rowerową w km 50+190 w miejscowości Wola Rzeczycka (działka nr ew. 592/1, 562/1).

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, 27 sierpnia 2015 r.

ABS.6341.34.2015.III

 

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2012 poz. 145 z późn. zm.) informuję, że w dniu 12 sierpnia 2015 r. na wniosek Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Dariusza Kosiorowskiego (pełnomocnictwo z dnia 24.11.2014 r. znak PZDW-WOK/0114-343/14), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego, poprzez wykonanie zabudowy rowu pod projektowaną drogą rowerową w km 50+190 w miejscowości Wola Rzeczycka (działka nr ew. 592/1, 562/1).

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno -Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli,
ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

 

Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanego i Środowiska