bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777046

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni i pobór wód podziemnych IKEA Oddział w Stalowej Woli

 STAROSTA  STALOWOWOLSKI

                                                                  

Stalowa Wola, dnia 5 października 2015 r.

ABS.6341.10.2015.EL/3

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
(Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że w dniu 25 września 2015 r. na wniosek IKEA Industry Poland Sp. z o. o. Oddział w Stalowej Woli, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego:

wykonanie studni S-1G na działce nr 102/659 w Stalowej Woli,

na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości:

Qmax. h   =       20,0 m3/h

Q śr.d      =         320,0 m3/d

Q max.rok=   90 944,0 m3/rok

Mając powyższe na uwadze informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pok. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku. Ewentualne uwagi w sprawie wszczętego postępowania można wnosić do Starosty Stalowowolskiego.

 

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska