bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777040

na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego DANKROS Sp. z o. o., Ustjanowa Górna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą istniejącej stud

 

                                                                      

 


STAROSTA  STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, dnia 7 października 2015 r.

ABS.6341.13.2015.EL/3

                                                                      

                                                                      

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
(Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że w dniu 30 września 2015 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego DANKROS Sp. z o. o., Ustjanowa Górna zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych za pomocą istniejącej studni wierconej S-1 zlokalizowanej na działce nr 989 w Zaklikowie w ilości:

Qmax. h     =       0,75 m3/h 

Q śr.d      =         3,5 m3/d

Q max.rok=     900,0 m3/rok

przy zasobach eksploatacyjnych ujęcia wg stanu na listopad 2014 roku
- Qe =4,23
m3/h

Mając powyższe na uwadze informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pok. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku. Ewentualne uwagi w sprawie wszczętego postępowania można wnosić do Starosty Stalowowolskiego.

 

 

Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanym i Środowiska