bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777040

na wniosek Gminy Stalowa Wola, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika Kacze Doły w Stalowej Woli oraz wprowadzanie wód opadowych do zbiornika

St

 


STAROSTA STALOWOWOLSKI

 Salowa Wola, dnia 9 października 2015 r.


ABS.6341.11.2015.EL/3

I N F O R M A C J A

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
(Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że w dniu 28 września 2015 r. na wniosek Gminy Stalowa Wola, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie zbiornika retencyjnego „Kacze Doły" do okresowego gromadzenia wód z kanalizacji deszczowej DN1000 na działce nr 998/2, jednostka Stalowa Wola, obręb 2 Rozwadów,
2. zrzut wody do zbiornika retencyjnego,
3. okresowe retencjonowanie wody w zbiorniku oraz na odprowadzanie wody ze zbiornika do kanalizacji deszczowej.

Mając powyższe na uwadze informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pok. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku. Ewentualne uwagi w sprawie wszczętego postępowania można wnosić do Starosty Stalowowolskiego.

 

Na oryginale podpis Grzegorza Jańca Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanym i Środowiska