bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777030

na wniosek Gminy Bojanów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej W1 na działce nr 3495/56 obręb Stany, gm. Bojanów

 

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

 

Stalowa Wola, 2 marca 2016 r.

ABS.6341.11.2016.EL/3

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że w dniu 23 lutego 2016 r. na wniosek Gminy Bojanów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej W1 na działce nr 3495/56 obręb Stany, gm. Bojanów.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

 

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska