bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1776979

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni i pobór wód

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

 

                                                   Stalowa Wola, dnia 24 marca 2016 r.

ABS.6341.14.2016.EL/5

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,
(Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że na wniosek Firmy Handlowej RIA Sp. z o. o. Sp. K. Jamnica 160, 39-410 Grębów złożony w dniu 03.03.2016r. uzupełniony 21.03.2016r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego:

  • wykonanie studni głębinowej St-1 na działce nr 1 obręb Pysznica, powiat stalowowolski,

  • na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w ilości:

Qmaxh = 0,39 m3/h

Qmaxd = 4,72 m3/d

Qmaxm-c = 146,5 m3/m-c

Qmaxrok = 1724,6 m3/rok.

Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne studni głębinowej St-1 do celów socjalno-gospodarczych na terenie Stacji Paliw w m. Pysznica, ustalone wg stanu na wrzesień 2015 roku wynoszą Qe = 2,0 m3/h i przy nieprzekraczalnej depresji Se = 0,5 m.

Mając powyższe na uwadze informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15, pok. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku. Ewentualne uwagi w sprawie wszczętego postępowania można wnosić do Starosty Stalowowolskiego.

 

 

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska