bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777028

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów przydrożnych w celu wykonania zjazdów publicznych w m. Przyszów, Bojanów

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

Stalowa Wola, 14 marca 2016 r.

ABS.6341.15.2016.EL/3

 

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 poz. 469) informuję, że w dniu 1o marca 2016 r. na wniosek Wójta Gminy Bojanów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów przydrożnych w celu wykonania zjazdów publicznych w poniższej lokalizacji :

  • zjazd z drogi powiatowej nr 1031R relacji Stany – Maziarnia – Nisko (działka nr. 4498) na działkę nr 27/2 obręb Przyszów,

  • zjazd z drogi powiatowej nr 1034R Krzątka – Trzosowa Ścieżka (działka nr 310) na działkę nr 381 obręb Bojanów,

  • zjazd z drogi gminnej Kąty – Brzózki (działka nr 3813) na działkę nr 3881 obręb Przyszów.

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno -Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli,
ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

 

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska