bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777028

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę zbiornika przeciwpożarowego w Lipie, leśnictwo Budy

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

 

Stalowa Wola, dnia 13 kwietnia 2016 r.

ABS.6341.19.2016.EL/3

 

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
(Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), że w dniu 1 kwietnia 2015 r. na wniosek Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościeradów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę zbiornika przeciwpożarowego, budowę kładki jezdnej z zastawką z rozbiórką istniejącego mostu oraz budową nowego przepustu wraz z rozbiórką istniejącego przepustu, umocnieniem dna i skarp zbiornika, doprowadzalnika oraz wód cieku Jodłówka w leśnictwie Budy (działki nr 3932, 3933, 3937, 3938 obręb Lipa, gm. Zaklików).

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlany i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska