bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1777024

wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu krytego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1048R w miejscowości Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, gm. Ulanów i Żuk Stary gm. Harasiuki oraz na wykon

 

 

STAROSTA  STALOWOWOLSKI

 

 

Stalowa Wola, 22 kwietnia 2016 r.

ABS.6341.20.2016.EL/2

I N F O R M A C J A

W oparciu o art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że w dniu 11 kwietnia 2016 roku na wniosek Powiatu Niżańskiego działającego przez pełnomocnika Panią Annę Kiczek (pełnomocnictwo z dnia 16.02.2016 r. znak ON.077.12.2016), zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu krytego wzdłuż drogi powiatowej Nr 1048R w miejscowości Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, gm. Ulanów i Żuk Stary gm. Harasiuki oraz na wykonanie 3 wylotów z kanalizacji deszczowej drogi do ziemi (rowu trawiastego).

W związku z powyższym informuję, że w Wydziale Architektoniczno Budowlanym i Środowiska Starostwa Powiatowego w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 p. 301, można zapoznać się z dokumentacją wodnoprawną dotyczącą wniosku.

 

Na oryginale podpis Huberta Karwana Kierownika Referatu Środowiska