bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774272

Rozpatrywane petycje 2015-2019

 

Lp. Data wniesienia petycji Podmiot wnoszący

 

Treść petycji
(aby zapoznać się ze szczegółową treścią petycji - kliknij na tekst w tej kolumnie)
Informacje o sposobie i etapach rozpatrywania petycji
Data podjęcia czynności Rodzaj podjętej czynności
1 16.11.2015 rok

Kancelaria Prawna "Świeca i Wspólnicy" sp. k.
ul. Bagatela 11 lok. 3
00-585 Warszawa
reprezentowana przez komplementariusza:
radcę prawnego Jacka Świecę

Petycja o wszczęcie kontroli w trybie art. 83b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym w zakresie prawidłowości wykonywania badań technicznych w przypadku pojazdów marek Volkswagen, Seat, Audi, Skoda i Porshe wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym (silnik wysokoprężny, silnik Diesla), wyprodukowanych w latach 2009 - 2015 i emitujących do atmosfery szkodzące substancje w ilości wielokrotnie przekraczającej dopuszczalne limity oraz przedstawienia jakie czynności w sprawie podjął powiatowym rzecznik konsumentów.


23.11.201523.11.2015

 

15.12.2015

Przekazano do Powiatowego Rzecznika Konsumentów;

Przekazano do Wydziału Komunikacji i Transportu celem rozpatrzenia petycji.

 

Przekazano petycję do Dytektora Transportowego Dozoru Technicznego zgodnie z właściwością.

Udzielono odpowiedzi w zakresie czynności jakie podejmował Powiatowy Rzecznik Konsumentów. (Brak zgłoszeń).

2.  29.05.2017 r.  Użytkownicy drogi powiatowej nr 1004R Borów-Zaklików Petycja w sprawie modernizacji drogi powiatowej nr 1004R Borów-Zaklików

 

29.05.2017

 

01.06.2017

 

 

09.06.2017

Przekazano do Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu celem rozpatrzenia.

Przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych w celu zajęcia stanowiska.

Przesłano odpowiedź do składającego petycję

 3. 14.03.2018 r. Osoba fizyczna Petycja w sprawie wdrożenia programu robót publicznych

28.05.2018r.

 

13.06.2018 r.

Zarząd przyjął projekt uchwały Rady Powiatu

Rada Powiatu podjęła decyzję w sprawie petycji - Uchwała Nr XXXIX/276/2018 - http://www.bip.stalowowolski.pl/index.php/rada-powiatu/kadencja-2014-2018/uchwaly-rady-powiatu

4. 07.08.2018 Mieszkańcy miejscowości Brandwica Petycja w sprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz remontu na drodze powiatowej Nr 1020R w Brandwicy

08.08.2018

 

08.08.2018

 

09.08.2018

 

01.10.2018

Przekazano do Wydziału Inwstycji i Mienia Powiatu celem rozpatrzenia.

Przekazano do Wydziału Komunikacji i Transportu celem rozpatrzenia.

Przekazano do Zarządu Dróg Powiatowych celem rozpatrzenia.

 

Przesłano odpowiedź do składającego petycję

 

5. 12.08.2019 r. Konrad Cezary Łakomy
Radca prawny
Petycja w sprawie wprowadzenia w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

12.08.2019 r.

Zarząd Powiatu podjął Uchwałę Nr 42/267/2019 w sprawie uznania Zarządu Powiatu Stalowowolskiego jako niewłaściwego do rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.

Uchwały Zarządu: https://stalowowolski.bip.gov.pl/uchwaly-zarzadu-2018-2023/uchwaly-zarzadu-powiatu-stalowowolskiego-vi-kadencji-2018-2023.html

Rada Powiatu podjęła Uchwałę Nr XII/107/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie wdrożenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Uchwały Rady Powiatu:

https://stalowowolski.bip.gov.pl/uchwaly-rady-powiatu-2018-2023/uchwaly-rady-powiatu-kadencja-2018-2023.html

 

6. 13.09.2019r. Sołtys Sołectwa Bojanów za Rzeką, Rada Sołecka, Radny Rady Powiatu, Radny Gminy Bojanów Dokończenie budowy chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej 1033R Bojanów-Spie na ul. Kolbuszowskiej

13.09.2019 r.

Przekazano w celu uzyskania informacji możliwości realizacji inwestycji do Wydziału Inwestycji i Mienia Powiatu.

Przekazano odpowiedź do wnoszącego petycję w zakresie możliwości dokończenia realizacji inwestycji.

7. 15.10.2019 r.

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

Prezes Zarządu Robert Łaniewski

ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13 00-412 Warszawa

Dokonanie analizy wdrożenia w Jednostce procedur związanych z zabezpieczeniem potrzeb Interesantów w zakresie płatności bezgotówkowych.

15.10.2019 r.

 Uznano, że obecny poziom możliwości dokonywania transakcji bezgotówkowych w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli jest wystarczający. Petycję, w zakresie próby dokonania analizy – możliwości wdrożenia w urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów - dot. płatności bezgotówkowych oraz przekazania podsumowania z uwzględnieniem słabych i mocnych stron płatności bezgotówkowych, uznano za bezprzedmiotową.


Petycja w zakresie przekazania pisma dotyczącego transakcji bezgotówkowych do jednostek organizacyjnych została uwzględniona.

 

8. 28.11.2019 r.

Renata Sutor

ul. Rynek 8B
34-700 Rabka-Zdrój


Zmiana przepisów prawa: gospodarczego, cywilnego, podatkowego

28.11.2019 r.

 

Petycję przekazano do Sejmu RP, Senatu RP oraz Prezydenta RP.

 

9. 06.12.2019 r.

 

Renata Sutor

ul. Rynek 8B
34-700 Rabka-Zdrój

Zmiana przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej Gminie miejsca, gdzie można
bezpłatnie zaparkować, poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski mojej petycji wysłanej do
Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski

06.12.2019 r

 

23.01.2020 r.

 

Petycję uznano za bezprzedmiotową. Brak podstaw prawnych, które dawałby kompetencje organom Powiatu do podejmowania uchwał w sprawie obligatoryjnego wyznaczania bezpłatnych miejsc parkingowych. Podobnie mając na uwadze art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) organy Powiatu nie mają kompetencji do podejmowania uchwał popierających dokonywanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski, gdyż nie mieści się to w katalogu zadań własnych Powiatu.

 

10. 02.04.2020 r.

 

Osoba fizyczna

 

Petycja o wprowadzenie lokalnej "tarczy antywirusowej"

02.04.2020 r.

16.04.2020 r.

Zadania dotyczące:
1)    ustalania podatku od nieruchomości,
2)    podatków targowych,
3)    podatków od osób, które mają występy na ulicach,
4)    umorzenia należności z tytułu wywozu śmieci;
nie leżą w kompetencji Zarządu Powiatu. W związku z tym Zarząd Powiatu nie może również podjąć, jak ujęto w petycji, „uchwały solidarnościowej” w tym zakresie, gdyż organy władzy publicznej działają na podstawie prawa w granicach swoich kompetencji. Opłaty za parkingi ustala właściciel danej nieruchomości. Parkingi mieszczące się przy Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Stalowowolskiego (poza SP ZZOZ Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli) są bezpłatne. Biorąc pod uwagę powyższe, uznano petycję za bezprzedmiotową.