bip logo

 

LogowanieOdsłony

Użytkowników:
72
Artykułów:
3088
Odsłon artykułów:
1774271

Rozpatrywane petycje 2020

Lp. Data wniesienia petycji Podmiot wnoszący Odwzorowanie cyfrowe/ skan petycji (aby zapoznać się ze szczegółową treścią petycji - kliknij na tekst w tej kolumnie) Dane dotyczące przebiegu postępowania
Przewidywany termin rozpatrzenia  Dane dotyczące zasięganych opinii Sposób załatwienia

1.

02.04.2020 r. Osoba fizyczna Petycja o wprowadzenie lokalnej "tarczy antywirusowej"

Termin rozpatrzenia:

16.04.2020 r.

--- Zadania dotyczące:
1)    ustalania podatku od nieruchomości,
2)    podatków targowych,
3)    podatków od osób, które mają występy na ulicach,
4)    umorzenia należności z tytułu wywozu śmieci;
nie leżą w kompetencji Zarządu Powiatu. W związku z tym Zarząd Powiatu nie może również podjąć, jak ujęto w petycji, „uchwały solidarnościowej” w tym zakresie, gdyż organy władzy publicznej działają na podstawie prawa w granicach swoich kompetencji. Opłaty za parkingi ustala właściciel danej nieruchomości. Parkingi mieszczące się przy Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu Stalowowolskiego (poza SP ZZOZ Powiatowym Szpitalem Specjalistycznym w Stalowej Woli) są bezpłatne. Biorąc pod uwagę powyższe, uznano petycję za bezprzedmiotową.

2.

24.04.2020 r. Koalicja Polska Wolna od 5 G Petycja ws. pól elektromagnetycznych  11.05.2020 (data przekazania)  --- Przekazanie do rozpatrzenia zgodnie z właściwością do gmin Powiatu Stalowowolskiego.